Đế Pizza 20 cm

by PC Food

HSD: 1 Tháng Kể Từ Ngày SX, Bảo Quản Đông Lạnh....

Pizza Gà Nấm 25-26 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Gà Tươi, Nấm, Ngô Ngọt, Pho mai Morazzela... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo Quản Đông Lạnh

Pizza Gà Nấm 21 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Gà Tươi, Nấm, Ngô Ngọt, Pho mai Morazzela... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo Quản Đông Lạnh

Pizza Gà Nấm 16 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Gà Tươi, Nấm, Ngô Ngọt, Pho mai Morazzela... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo Quản Đông Lạnh

Tôm Viên 0,5KG

by PC Food

HSD: 4 Tháng Kể Từ Ngày SX, Bảo Quản Đông Lạnh....

Pizza Hải Sản 25-26 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Thanh Cua, Mực, Cá Viên, Ngô Ngọt, Pho mai Morazzela ... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo Quản Đông Lạnh

Pizza Xá Xíu 25-26 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Xá Xíu, Gia Vị, Ngô Ngọt,Phô Mai Mozzarella.... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo Quản Đông Lạnh

Pizza Thập Cẩm 25-26 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Bò Bằm, Xúc Xích Ngô Ngọt, Pho mai Morazzela... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo Quản Đông Lạnh

Pizza Xúc Xích 25-26 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Xúc Xích Ngô Ngọt, Muối, Pho mai Morazzela.... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo quản Đông Lạnh

Pizza Bò Băm 25-26 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza,Tương Cà, Bò Băm,Ngô Ngọt,Tiêu Đen, Phô Mai Mozzarella..... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo Quản Đông Lạnh

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ