Đế Pizza 16

by PC Food

HSD: 1 Tháng Kể Từ Ngày SX, Bảo Quản Đông Lạnh....

Pizza Thập Cẩm 21 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Bò Bằm, Xúc Xích Ngô Ngọt, Pho mai Morazzela... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo Quản Đông Lạnh

Pizza Hải Sản 21 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Thanh Cua, Mực, Cá Viên, Ngô Ngọt, Pho mai Morazzela ... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo Quản Đông Lạnh

Pizza Xúc Xích 21 Đông Lạnh

by PC Food

Đế Pizza, Tương Cà, Xúc Xích Ngô Ngọt, Hành Tây Muối, Pho mai Morazzela.... HSD:4 Tháng Kể Từ Ngày NSX, Bảo quản Đông Lạnh

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ