Sản phẩm cùng nhóm

Hồng Trà Sữa - M

20,000đ/Lít

Hồng Trà Sữa - L

25,000đ/Lít

Trà Sữa Dâu - M

20,000đ/Lít

Trà Sữa Dâu - L

25,000đ/Lít

Trà Sữa Nho - M

20,000đ/Lít

Trà Sữa Nho - L

25,000đ/Lít

Trà Sữa Việt Quất - M

20,000đ/Lít

Trà Sữa Việt Quất - L

25,000đ/Lít

Trà Sữa Chanh Dây - M

20,000đ/Lít

Trà Sữa Chanh Dây - L

25,000đ/Lít

Trà Sữa Khoai Môn - M

20,000đ/Lít

Trà Sữa Khoai Môn - L

25,000đ/Lít

Trà Sữa Bạc Hà - M

20,000đ/Lít

Trà Sữa Bạc Hà - L

25,000đ/Lít

Trà Sữa Socola - M

20,000đ/Lít

Trà Sữa Socola - L

25,000đ/Lít

Trà Sữa Trà Xanh - M

20,000đ/Cái

Trà Sữa Trà Xanh - L

25,000đ/Lít

Việt Quất Sữa Đá - M

25,000đ/Lít

Việt Quất Sữa Đá - L

30,000đ/Cái

Dâu Tây Sữa Đá Xay - M

25,000đ/Cái

Dâu Tây Sữa Đá Say - L

30,000đ/Cái

Chanh Dây Đá Say - M

25,000đ/Cái

Chanh Dây Đá Say - L

30,000đ/Cái

Hồng trà Chanh M

25,000đ/Lít

Hồng trà Chanh L

30,000đ/Lít

Hồng trà Dâu Tây M

20,000đ/Lít

Hồng trà Dâu Tây L

25,000đ/Lít

Hồng trà Nho M

20,000đ/Lít

Hồng trà Nho L

25,000đ/Lít

Hồng trà Việt Quất M

20,000đ/Cái

Hồng trà Việt Quất L

25,000đ/Lít

Hồng trà Chanh Dây M

20,000đ/Lít

Hồng trà Chanh Dây L

25,000đ/Cái

Olong vải M

20,000đ/Cái

Olong vải L

25,000đ/Lít

Olong Hoa Hồng M

20,000đ/Lít

Olong Hoa Hồng L

25,000đ/Lít

Trà Đào M

20,000đ/Lít

Trà Đào L

25,000đ/Lít

Trà Đào Cam Xả M

25,000đ/Lít

Trà Đào Cam Xả L

30,000đ/Lít

MATCHA latte M

25,000đ/Lít

MATCHA latte L

30,000đ/Lít

Việt Quất Sữa Chua M

25,000đ/Lít

Việt Quất Sữa Chua L

30,000đ/Lít

Dâu Tây Sữa Chua M

25,000đ/Lít

Dâu Tây Sữa Chua L

30,000đ/Lít

Chanh Dây Sữa Chua M

25,000đ/Lít

Chanh Dây Sữa Chua L

30,000đ/Cái

Sữa Chua Thạch M

25,000đ/Lít

Sữa Chua Thạch L

30,000đ/Lít

SCD Nguyên Vị - M

25,000đ/Cái

SCD Nguyên Vị L

40,000đ/Cái

SCD Cacao M

30,000đ/Cái

SCD Cacao L

45,000đ/Lít

SCD Matcha M

30,000đ/Lít

SCD Matcha L

45,000đ/Cái

SCD Việt Quất M

30,000đ/Cái

SCD Việt Quất L

45,000đ/Cái

SCD Dâu Tây M

30,000đ/Cái

SCD Dâu Tây L

45,000đ/Cái

Topping Trân châu trắng 3Q

10,000đ/Cái

Topping Trân Châu Đen

5,000đ/Cái

Topping Kem tươi

5,000đ/Cái

Trà Chanh Truyền Thống

10,000đ/Lít

Trà Chanh chanh leo

15,000đ/Lít

Trà Chanh dâu tây

10,000đ/Lít

Trà Chanh kiwi

15,000đ/Lít

Trà Chanh Việt quất

7,923đ/Cái

Trà Chanh Xoài

15,000đ/Cái

Trà Chanh Nha đam

15,000đ/Lít

Trà tắc hương lài

10,000đ/Lít

Trà Tắc nha đam

15,000đ/Lít

Trà sữa truyền thống

25,000đ/Lít

Trà sữa Dâu tây

25,000đ/Lít

Trà sữa Bạc hà

25,000đ/Lít

Trà sữa socola

25,000đ/Cốc

Trà sữa Nho đen

25,000đ/Lít

Trà sữa Kiwi

25,000đ/Lít

Trà sữa Việt Quất

25,000đ/Lít

Trà sữa Chanh leo

25,000đ/Lít

Trà sữa Caramen

25,000đ/Lít

Trà sữa Táo xanh

25,000đ/Lít

Trà sữa Dưa vàng

25,000đ/Lít

Trà đào

25,000đ/Lít

Cacao

20,000đ/Lít

Me Đá

15,000đ/Lít

Chanh Leo Sữa

20,000đ/Lít

Trà Thái

15,000đ/Lít

Sữa Chua Trân Châu

20,000đ/Lít

Sữa Chua Vị Hoa Quả

20,000đ/Lít

Ngô Chiên

30,000đ/100 Cai

Nem Chua Rán

5,000đ/Kg

PhoMai Que

6,000đ/Kg

Coca-Cola

15,000đ/Lít

S1:Pizza [S]+ Đồ Uống

59,000đ/100 Cai

COMBO P2

179,000đ/100 Cai

COMBO P3

289,000đ/100 Cai
Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ