Hồ Sơ Xin Tài Trợ

 Quỹ Hy Vọng (Hope Foundation) theo đuổi hai mục tiêu: hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn (Giáo Dục) và hỗ trợ nhân ái (Sức Khỏe) 

Chúng tôi tin rằng một xã hội phát triển, cần nhiều sự kết nối để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, việc thúc đẩy những dự án phát triển nơi con người được khuyến khích khai phá tiềm năng và trang bị công cụ, cũng sẽ chấm dứt cái nghèo và tạo nên sự bình đẳng.

 

Một phần công sức nhỏ bé của chúng tôi, hy vọng tạo đóng góp cho đất nước Việt Nam thêm tươi đẹp, con người Việt nam thêm hạnh phúc

 

Hồ Sơ Xin Tài Trợ

STT

Thông tin Hồ Sơ

Mức độ  Cấp Thiết

(Đánh giá mức quan trọng 1,2,3,4,5)

1

Thông tin Hồ Sơ (Gia Cảnh, Tiểu Sử)

3

 

Hồ Sơ Xin Tài Trợ xin gửi về địa chỉ email

Benjamin.hoppham@gmail.com

Tiêu Đề (Tài Trợ_Tên Danh Mục Tài Trợ_Mức Độ Cấp Thiết)

Ví dụ: Tài Trợ_Bệnh Nhân Ung Thư_5